Het Woord vertelt


Ben jij al gedoopt?


Erken je zonden en vraag God ze te vergeven in naam van Zijn zoon Jezus Christus...

Als jij zegt: "Ik verdien geen vergeving. . .", zegt God tegen jou: "Ik heb je vergeven." (1 Johannes 1:19 - Romeinen 8:1)


Zonden


Je hebt vast wel eens gehoord dat wij, volgens het christendom, zondige mensen zijn. Of dat zo is, en zo ja, waarom, leggen wij hieronder uit. Veel mensen hebben moeite met deze vraag. Want een baby bijboorbeeld kan toch toch nooit zondig zijn? Hij of zij moet tenslotte alles nog leren! 


Wij kunnen kort en krachtig bevestigen dat iedereen (dus ook baby’s) zondig zijn. De reden hiervan heeft te maken met de "zondeval".    


Wat is de zondeval en waar komt deze vandaan? 


Als we praten over de zondeval dan moeten we terug naar de schepping. Zoals je ongetwijfeld wel eens hebt gehoord waren de eerste mensen Adam (ook wel de mens genoemd, want Adam symboliseert de mensheid) en Eva. God heeft Adam en Eva geschapen en geplaatst in het Paradijs, ook wel de Hof van Eden genoemd. 


Adam en Eva mochten het Paradijs/de Hof bewerken en bewaren. Ook waren zij beiden naakt, maar schaamden zij zich niet voor elkaar. God zegende Adam en Eva en gaf hen de heerschappij over alle dieren in het water, in de lucht en op het land. Daarnaast legde God één gebod op. God zei: "Van alle bomen mogen jullie eten, maar van de boom ’der kennis van goed en kwaad’ mogen jullie niet eten, want als je daarvan eet, zul je sterven".


Nadat God Adam en Eva had verlaten verscheen bij Eva "de slang" (de duivel).  De slang zei tegen Eva: "God heeft zeker tegen u gezegd dat u niet van de bomen in het Hof mag eten? Toen zei Eva: "Van de vruchten van de bomen in het Hof mogen wij eten maar van de vrucht van de boom die midden in de Hof staat, zijnde de boom ’der kennis van goed en kwaad’ mogen wij niet eten anders zullen wij sterven.


De slang zei tegen Eva dat zij helemaal niet zou sterven, maar dat God wist dat wanneer zij van deze boom zouden eten hen de ogen geopend zouden worden en zij als God zouden worden, kennende goed en kwaad. Eva zag dat de boom er mooi uitzag en dat hij een lust was voor de ogen en dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. Vervolgens nam zij een vrucht van de boom en at, en zij gaf ook Adam een deel. 


Toen werden de ogen van Adam en Eva inderdaad geopend. Zij merkten dat zij naakt waren en hechtten vijgenbladeren aan elkaar en maakten schorten om aan te trekken. Toen vervolgens God hen zocht werden zij bang, want zij schaamden zich dat zij naakt waren. God kwam er achter dat Adam en Eva het enige gebod, wat Hij hen had opgelegd, hadden genegeerd.


God zei tegen de slang dat hij vervloekt was en dat hij zijn hele leven op zijn buik moest voortkruipen en stof zou eten. Daarnaast zou God vijandschap zetten tussen de slang en tussen Eva en tussen de kinderen van de slang en die van Eva.


Tegen Eva zei God dat hij de moeite van de zwangerschap zou vermeerderen en dat zij met smart kinderen zou baren en dat zij Adam zou begeren en dat Adam over haar zou heersen. Tegen Adam zei God dat Hij door toedoen van Adam de aardbodem heeft vervloekt. Al zwoegende zal Adam gedurende zijn hele leven van de aarde moeten eten en doornen en distelen zal de aarde voortbrengen. In het zweet des aanschijns (dus voor hard werken) zal Adam brood eten totdat Adam tot de aardbodem terugkeert. Dit alles is terug te lezen in Genesis (het eerste bijbelboek).


Tot op de dag van vandaag ervaren wij de gevolgen van de zondeval, ook wel erfzonde genoemd. Denk niet te licht over de gevolgen van de zondeval. Hieronder hebben wij een aantal eigenschappen vermeld waarmee wij besmet zijn geraakt:


- Hoogmoed - Egoïsme - IJdelheid - Machtswellust - Zelfverheerlijking - Jaloezie . Al met al eigenschappen waardoor wij uiteindelijk onrustig worden.


Sommigen mensen zeggen dat als niet Adam en Eva de eerste mensen waren, maar zij de eerste mensen zouden zijn geweest, wij voor dit alles waren behoed. Tegen deze mensen kunnen wij alleen maar zeggen dat iedereen die in de plaats van Adam en Eva had gestaan, dezelfde keus had gemaakt. Hierdoor zijn wij allemaal, tot het eind der tijden, zondig.   


 


"Het Woord vertelt"

Copyright © 2019 Het Woord vertelt | Alle rechten voorbehouden