Het Woord vertelt


Ben jij al gedoopt?


Laat het vuur van de Heilige Geest in je branden...

Als jij zegt: "Het is onmogelijk!", zegt God tegen jou:  "Alles is mogelijk." (Lucas 18:27)


Wie is de Heilige Geest?


De Heilige Geest is, in tegenstelling tot Jezus, geen mens. Wat is de Heilige Geest dan wel?   



 


In het christendom wordt ook wel over de "Drie-eenheid" gesproken. Hiermee bedoelen we God als Vader, God als Zoon en God als Heilige Geest.


 


Wanneer we God "Vader" noemen, dan hebben wij het over God die er altijd voor ons is. We zeggen ook wel God boven ons (in de Hemel).


 


Wanneer we God "Zoon" noemen, dan hebben wij het over God die als mens geworden is. Dit is de persoon Jezus Christus. We zeggen dan ook wel God bij ons (dit is de tijd dat Jezus op aarde was).


 


Wanneer we God "Heilige Geest" noemen, dan hebben wij het over God die wij kunnen "voelen". Hierbij zeggen we dan dat God in ons is. Hierbij moet je onder andere denken aan troost die je krijgt wanneer je verdrietig bent. Het gaat dan niet over het feit dat we God daadwerkelijk kunnen voelen, dan wel tastbaar is, maar over het feit dat we God kunnen waarnemen in geestelijk zin.


Zo zie je dat God door zijn Heilige Geest het dichtste bij ons is.


Een voorbeeld in de Bijbel waar de Heilige Geest zeer duidelijk naar voren komt, staat in het bijbelboek Handelingen en wel in Handeling 2. Hier gaat het om Pinksteren, waar de Heilige Geest op de discipelen neerdaalde in de vorm van vurige tongen boven hun hoofd, en dat iedereen de discipelen in zijn of haar eigen taal hoorde spreken.



Waarvoor dient de Heilige Geest?


Middels de Heilige Geest kan God aanwezig zijn in een gemeente en/of in een gelovige. Het doel van de Heilige Geest is om de gelovige steeds meer op Jezus te laten lijken. De Heilige Geest geeft ons hiervoor twee zaken:


- de vrucht van de Geest; Een levenshouding zoals beschreven in het bijbelboek Galaten (hoofdstuk 5). "Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid";

                                                                                                                 

- de gaven van de Geest; vaardigheden om effectief als gelovige gemeenschap en als indivuele gelovige te functioneren, zoals beschreven in het bijbelboek 1 Corinthiërs (hoofdstuk 12).         


De Heilige Geest wordt doorgaans gesymboliseerd als duif of een vuur/vlam.


 


"Het woord vertelt"




Copyright © 2019 Het Woord vertelt | Alle rechten voorbehouden