Het Woord vertelt


Ben jij al gedoopt?


Geloof in de Here Jezus Christus is speciaal voor jou weggelegd...

Als jij zegt: "Welk pad heeft God voor mij?", zegt God tegen jou: "Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus." (1 Timotheüs 2:5 - Handelingen 4:12 - Johannes 14:6) 


Wat geloven wij?


Christenen belijden hun geloof aan de hand van de twaalf geloofsartikelen, ook wel geloofsbelijdenis genoemd:   1.     Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper van hemel en aarde.


2.    En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,

 


3.    Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,

 


4.    Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,                 


 

5.    nedergedaald in het rijk van de dood; op de derde dag opgestaan uit de doden;


 

6.    opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;


7.    van daar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.


8.    Ik geloof in de Heilige Geest.


9.    Ik geloof een heilige, algemene,


       christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen;


10.   vergeving van de zonden;


11.   opstanding van het lichaam;


12.   en een eeuwig leven. Amen."Het Woord vertelt"
Copyright © 2019 Het Woord vertelt | Alle rechten voorbehouden