Het Woord vertelt


Ben jij al gedoopt?


Aanbid God met muziek en zang...

De Psalmen zijn door God Zelf gegeven in Zijn Woord.


Muziek


Het eerste wat we over muziek in de Bijbel lezen, staat geschreven in Genesis 4 vers 21. Hier staat dat Jubal de vader wordt genoemd van allen die citer en fluit bespelen. Verderop in de bijbel lezen wij in Job 38 vers 7 dat God, tijdens de schepping van de aarde en alles er om heen, werd toegezongen door de morgensterren (engelen) en de zonen Gods. Kortom, ver voordat de mensheid was geschapen werd God al door zang geëerd.


   

 


Naast het eren van God door zang en muziek mogen wij ook ervaren dat wij door dat zingen en zeker ook het luisteren ons dichtbij God voelen.


Muziek en zang zijn een van de meest schitterende gaven die wij mensen hebben ontvangen. Hieronder hebben wij diverse opwekkingsliederen staan. Bij de meeste liederen zijn ook presentaties gemaakt welke zeker de moeite waard zijn om te kijken. Zing, luister en/of kijk mee tot eer van onze God ! 


 


"Het Woord vertelt"

Copyright © 2019 Het Woord vertelt | Alle rechten voorbehouden