Het Woord vertelt


Links...


Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal!

Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. (Matteüs 24:37)


De eindtijd


Ongetwijfeld heb je wel eens gehoord over 'De eindtijd'. Misschien heb je een boek gelezen, een film gezien of iemand over de eindtijd horen spreken. De bijbel zegt veel over de eindtijd. Jezus zegt hierover dat je niet moet gaan rekenen wanneer Hij weer op aarde terugkomt. Niemand weet, noch de Zoon noch de engelen in de hemel, wanneer God deze wederkomst laat gebeuren. Eigenlijk is het ook niet belangrijk wanneer dat tijdstip is, maar het is veel belangrijker dat dat tijdstip er aan zit te komen en dat we er niet voor weg moeten lopen. Want dat het komt is een zekerheid ! En als christenen willen wij maar een ding en dat is met Jezus mee omhoog de hemel tegemoet gaan om daar eeuwig te verblijven.   
 1 Tessalonicenzen 4 vers 13 schrijft het volgende daarover:


"13 Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. 14 Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. 15 Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. 16 Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, 17 en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. 18 Troost elkaar met deze woorden."

   


 

Jezus zei dat Hij zou terugkomen als een dief in de nacht (Matteüs 24:42-44).


 


"Het Woord vertelt"Copyright © 2019 Het Woord vertelt | Alle rechten voorbehouden