Het Woord vertelt


Ben jij al gedoopt?


Wees niet trots

(zonder God) zoals de duivel was...

Als jij zegt: "Er is niemand die écht van mij houdt!", zegt God tegen jou: "Ik houd van jou." (Johannes 3:16 en 13:34)


De duivel


Ongetwijfeld vraagt een ieder zich wel eens af hoe het kan dat, als God de aarde heeft geschapen en alles perfect was, de duivel aanwezig is. Waar komt de duivel dan toch eigenlijk vandaan? Was de duivel er dan al voordat God de hemel en de aarde schiep? En als God alles heeft geschapen, waarom heeft God de duivel dan geschapen?     

Ongetwijfeld vraagt een ieder zich wel eens af hoe het kan dat, als God de aarde heeft geschapen en alles perfect was, de duivel aanwezig is. Waar komt de duivel dan toch eigenlijk vandaan? Was de duivel er dan al voordat God de hemel en de aarde schiep? En als God alles heeft geschapen, waarom heeft God de duivel dan geschapen?


Het is inderdaad juist dat God de aarde heeft geschapen en dat alles perfect was en dat God de duivel heeft geschapen voor hij de hemel en de aarde schiep. God woonde toen, net als nu, met Zijn engelen in de hemel.


God heeft de duivel, net als ons, geschapen en wel als engel. De duivel was zelfs een vooraanstaande engel, een cherub. Het probleem was niet dat de duivel Gods werken verkeerd vond. Nee, het probleem was dat de duivel als God wilde zijn. Op een bepaald moment is er onrecht in het hart van de duivel gekomen. De duivel verzette zich tegen Gods scheppingsorde. Hij was niet tevreden met zijn door God toegewezen plaats. Hij werd ontevreden en jaloers op God. Hij werd hoogmoedig en trots. De kernzonde en dwaling van het gelijk willen zijn aan God komt ook ten volle tot uiting  in de eindtijdprofetie aangekondigde antichrist, in de mens der zonde.


De duivel heeft dan ook gezorgd voor een opstand onder de engelen tegen God. Hierdoor heeft God besloten dat de duivel de hemel moest verlaten. Hierdoor wordt er gezegd dat de duivel een "gevallen" engel is. Andere benamingen voor de duivel zijn onder andere: de (grote) draak, de (oude) slang, satan en Beëlzebul.


Niet alleen satan zelf is door deze zonde gevallen. Via deze zonde (het als God willen zijn) heeft satan ook Adam en Eva meegetrokken in zijn val, zoals we kunnen lezen onder het tabblad "Zonden".


De gedachte van de duivel is ons eigenlijk niet vreemd. Wij mensen willen toch ook graag over ons leven kunnen beslissen en het liefst ook over het leven van onze naasten. En als we zien wat onze beslissingen allemaal teweeg brengen, dan mogen we toch concluderen dat onze keuzes niet de beste keuzes zijn en dat we beter voor de regering van God kunnen kiezen.  Kortom, ga nooit op de stoel van God zitten en ga nooit met de duivel mee.


"Het Woord vertelt"
Copyright © 2019 Het Woord vertelt | Alle rechten voorbehouden