Het Woord vertelt


Ben jij al gedoopt?


Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet.


Catechisatie


Sinds 2013 geven mijn vrouw en ik catechisatie aan jongeren van 16 jaar en ouder binnen onze kerk, de Gereformeerde Kerk uit Ooltgensplaat. De afgelopen jaren hebben we ontzettend veel onderwerpen met de jongeren besproken, aan hen vertelt en uitgelegd.        


Hieronder vindt u de onderwerpen die we hebben besproken en ook heb ik een deel van de onderwerpen als presentatie van de avonden op de site gezet. Het kan zijn dat u het wellicht niet eens bent met de inhoud van de presenaties. In sommige gevallen kan dat zeker zo zijn. Tenslotte zijn de catechese ook bedoeld om jongeren na te laten denken en te onderzoeken. Tenslotte staat er niet voor niets in de bijbel ´Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet´. 1 Tessalonicenzen 5:21. Je moet niet klakkeloos alles voor waar aannemen, maar ga op onderzoek uit!


Ik hoop dat u iets heeft aan deze presentaties en/of deze onderwerpen. Wij hebben in ieder geval erg mooie avonden beleefd. De jongeren van toen zijn inmiddels ouder dan 20 en sommigen hebben inmiddels ook een baan. Bovenal mochten wij ervaren dat een deel van de 1e groep catechisanten belijdenis over hun geloof aflegden. Dat was erg mooi om mee te maken.


Ik wens u fijne momenten met de jongeren toe. Of wellicht gebruikt u het voor gesprekken met ouderen. Hoe dan ook, fijne gesprekken en bovenal God's zegen toegewenst.    


Besproken onderwerpen

- (Wat) geloven wij eigenlijk?                                                                                              - Wie van ons gelooft er in God, Jezus en wat betekent de Heilige Geest voor jou?   

- Wat weet je van de bijbel, is de bijbel een toevalligheid aan verzamelingen?

- Wat betekent de bijbel in jouw leven?  

- Werken op zondag, wel/niet?
- Liefdesrelatie christen/niet-christen
- Afschot van groot wild in natuurgebieden.
- Heb je wel eens van de dodezeerollen gehoord?                                                            - Een computer heeft updates nodig om up-to-date te blijven en zo hebben ook wij updates nodig om ons leven met God te versterken door dagelijks jouw bijbel-app te gebruiken of uit de bijbel te lezen

- Ervaar je dat je anders bent op school of in je privéleven dan anderen?  

- 'De bijbel en (pop)muziek'

- Het getal 7

- De vier evangeliën

- Israël

- Bidden en danken

- Waarom is Jezus aan het kruis gestorven

- God als mens op aarde

- Het avondmaal

- Het ontstaan van de verschillende rassen

- Waarom was Israël het verkoren volk

- Komt er ooit een einde aan pijn en verdriet

- Getallensymboliek

- Geloof en politiek

- Wetenschap en de bijbel

- Nashvilleverklaring

- Hoe leidt God ons

- Wie is de Heilige Geest

- Wat doet de Heilige Geest

- Wat is de onvergeeflijke zonde?

- De exegese van de tekst

- Hoe bidden we

- Stille tijd met God

- Wat is belijdenis (doen)


Daarnaast hebben we een aantal quizzen gespeeld en betrekken we verschillende films/filmpjes van Youtube in de gesprekken (o.a. Denkstof e.d.).

 


Hieronder treft u de presentaties aan:

Bijbelweetjes 

Israël

Bible-app / Nashvilleverklaring

Hoe leidt God ons / Wie is de Heilige Geest / Wat doet de Heilige Geest / Onvergeeflijke zonde

De exegese van de tekst

 

"Het Woord vertelt"

Copyright © 2019 Het Woord vertelt | Alle rechten voorbehouden