Het Woord vertelt


Heb jij al een bijbel


zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn!

Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. (Filippenzen 4:6)


Bemoediging


De Bijbel geeft ons bemoedigingen. In moeilijke omstandigheden voelen we behoefte aan bemoediging en dan is de  Bijbel onze gids op de smalle weg. De Bijbel is ook jouw gids om je naasten te bemoedigen.


     


Als jij zegt: "Ik kan dit niet oplossen!", zegt God tegen jou: "Ik zal de weg voor jou banen." (Spreuken 3:5-6)


Als jij zegt: "Het is onmogelijk!", zegt God tegen jou:  "Alles is mogelijk." (Lucas 18:27) 


Als jij zegt: "Ik voel me helemaal alleen. . .", zegt God tegen jou: "Nooit zal ik je afvallen, nooit zal Ik je verlaten." (Hebreeën 13:5)   


Als jij zegt: "Ik kan het niet!", zegt God tegen jou: "Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft." (Filippenzen 4:13)


Als jij zegt: "Ik verdien geen vergeving. . .", zegt God tegen jou: "Ik heb je vergeven." (1 Johannes 1:19 - Romeinen 8:1)


Als jij zegt: "Ik ben bang!", zegt God tegen jou: "Wees niet bang, want Ik ben je God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen." (Jesaja 41:10)


Als jij zegt: "Ik ben moe!", zegt God tegen jou: "Kom maar naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven." (Matthéüs 11:28-30)


Als jij zegt: "Er is niemand die écht van mij houdt!", zegt God tegen jou: "Ik houd van jou." (Johannes 3:16 en 13:34)


Als jij zegt: "Ik weet niet hoe ik verder moet gaan?", zegt God tegen jou: "Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan." (Psalm 32:8)


Als jij zegt: "Welk pad heeft God voor mij?", zegt God tegen jou: "Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus." (1 Timotheüs 2:5 - Handelingen 4:12 - Johannes 14:6)


                     En als je al het andere wil weten wat God tegen je te zeggen heeft: "Lees dan de Bijbel!" (2 Timotheüs 3:15-17)

 Ik vroeg om kracht. . . God gaf mij moeilijkheden om mij sterk te maken.


Ik vroeg om wijsheid. . . God gaf mij problemen om mij te leren deze op te lossen.


Ik vroeg om voorspoed. . . God gaf mij hersenen en spieren om mee te werken.


Ik vroeg om moed. . . God gaf mij angsten om te overwinnen.


Ik vroeg om liefde. . . God gaf mij mensen met moeilijkheden om te helpen.


Ik vroeg om gunsten. . . God gaf mij kansen.


 


Zo kreeg ik niets wat ik vroeg, maar alles wat ik nodig had. . . !


 

 


"Het Woord vertelt"


 

 Copyright © 2019 Het Woord vertelt | Alle rechten voorbehouden